News Detail

《60, 70, 80, 90後》辦公室代溝話你知︱10月8號哈囉好工週刊火熱登場

  60,70,80,90後辦公室代溝話你知 導讀:隨著人的年齡增長,所接觸的人事物、知識和經驗皆不一樣。每一個年代都有它的變化,同事年齡參差不齊,久而久之或可能演變成辦公室代溝。在18至6...
08/10/2018 Continue Reading

《辦公室爆笑記3》你今日笑咗未?︱9月24號哈囉好工週刊火熱登場

辦公室爆笑記3_你今日笑咗未? 導讀:每日笑一笑,醫生遠離我~又是時候回歸爆笑的日子,希望今期《辦公室爆笑記3》能繼續帶給你歡樂!                           [.....
24/09/2018 Continue Reading

《澳門打工仔數唔盡嘅開支》一個月搵幾多先夠?︱9月17號哈囉好工週刊火熱登場

17/09/2018 Continue Reading

《早起鳥兒有蟲吃,早起的蟲兒被鳥吃》強勢出頭危機重重︱9月10號哈囉好工週刊火熱登場

10/09/2018 Continue Reading

《英雄難過美人關》美人難過歲月關︱9月3號哈囉好工週刊火熱登場

03/09/2018 Continue Reading

《知人口面不知心》人心難測︱8月27號哈囉好工週刊火熱登場

27/08/2018 Continue Reading

《職場生存秘技》教你喺職場如魚得水︱8月20號哈囉好工週刊火熱登場

20/08/2018 Continue Reading

《我的天空》青年工作—澳門航空業人物專訪︱8月13號哈囉好工週刊火熱登場

13/08/2018 Continue Reading

來自星星的你_騎呢同事數不清︱8月6號哈囉好工週刊火熱登場

06/08/2018 Continue Reading

若要人不知,除非己莫為2︱7月30號哈囉好工週刊火熱登場

30/07/2018 Continue Reading