News Detail

不打不相識【hello jobs X TDM-職場先知】

  • 2019-11-25
91職場先知

25/11/2019

主持: 哈囉好工網高級顧問 – 莫少玲

嘉賓:
建築工程公司執行董事 – 吳孟仁
IT公司全球財務總監 – 鄧湘薇

正所謂「一種米養百種人」,同一個屋簷下都會有唔同嘅價值觀。咁所謂打工仔嘅我哋又係米可以食百種米,面面俱圓,同大家和睦共處呢?今日我哋再次邀請咗上述兩位嘉賓同大家分享下佢哋對職場「不打不相識」嘅睇法,到底冤家又有冇可能變返好同事/朋友或者情人呢?

點擊圖片,即睇今期節目。